Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 2016-08-11

2016-08-12 12:14
  • Uppdaterad: 2017-09-13 10:22

 

SSFK Styrelsemöte 08 2016-08-11

    5:1 Köp av mark

Thomas Fredriksson som äger klubbacken har för avsikt att upphöra med sin verksamhet, varför SSFK är intresserad av att eventuellt köpa den del av fastigheten Långtora 2:4 som utgör ”Klubbacken”. Inför dagens styrelsemöte hade Kjell Öblom och Weine Falk samlat fakta i ärendet och redovisade dessa. Efter ingående resonemang om fördelar och risker med ett eventuellt köp kunde följande noteras:

1. Om vi avstår från att köpa Klubbacken och om ett antal år blir uppsagda, tvingas vi sannolikt att återställa marken till ursprungligt skick. Kostnaden för det uppgår till åtskilliga hundratusen.

2.  Om vi köper Klubbacken får SSFK:s byggnader och all infrastruktur (vatten, avlopp, el och vägar) ett värde och byggnaderna blir inteckningsbara. De privatägda övernattningsstugorna står på säkrare grund. Allt detta är av stort värde för klubben.

3. Om vi köper Klubbacken upphör arrendet och SSFK återfår kontrollen av det gamla flygfältet. Detta kan då arrenderas ut för c:a 10 kkr/år.

4. Styrelsen ser köp av Klubbacken som ett första steg i SSFK:s långsiktiga strategi för överlevnad.

Kjell Öblom fick i uppdrag att kontakta banken för inspektion av Klubbacken.  

   5:2 Minskad styrelse

Diskuterades hur övergången skall ske från stor till mindre styrelse. Övergången bör göras stegvis allt eftersom de nya verksamhetsgrupperna definieras. Allt under förutsättning att kommande allmänna möte godkänner förslaget på stadgeändring.

   5:3 Förlängd säsong inklusive vinterflygning

För flygning efter säsongen slut kommer USG och CSB att hållas i operativt skick. Flygningen skall ske på sedvanligt sätt d.v.s. det skall finnas en flygledare. Peder Ek genomför en kurs för flygledare och bemannar flygledarlistan.

   5:4 Medlemsmöte 3/9

Till medlemsmötet 3/9 på Långtora skall förberedas dragning av ovanstående punkter 5:1, 5:2 och 5:3

   5:5 Ekonomisk rapport

Rent allmänt har det inte skett några större ekonomiska förändringar. Dock kan noteras att elkostnaden har ökat med c:a 10.000 kr och att skolningen har minskat.

   5:6 Prislista

En del klubbar har en helt annan syn på ”abonnemang”.  Under vintern är det lämpligt att utreda en ny modell för abonnemang. För ”veckokurs” där medlemmen disponerar ett flygplan skall lämplig kostnad utredas.

   5:7 Radioapparater

Inför kommande krav på lägre kanalseparation (8,33 kHz) måste klubbens samtliga radioapparater bytas med undantag för IYE och CSB som har nya radioapparater.   

   5:8 Medverkan i Vallentuna 4/9

Vi skall medverka i Vallentuna. Om det blir AVA-uppvisning eller bara utställning beror på vilka personella resurser som kan uppbådas.   

   Informationspunkter 

1. Kjell Öblom och Weine Falk framlade ett förslag till ändrad disposition av flygfältets klippta gräsytor. Genom att klippa annorlunda går det att spara minst 10 kkr i bränsle, slita mindre på traktor och gräsklippare samt spara 100 timmars arbete. Detta nytänk införs på prov till nästa år.

2. ASK-framkroppen till simulatorn finns nu på Långtora. Lennart Harju hämtade den i Lidköping.

3. Målning av segelflyghangaren pågår.

4. Blå boden är såld för 25.000 kr

5. CSB: s bladfjäder vid sporrhjulet brast v29 p.g.a. utmattning. Affe hade reservdel.

6. IYE:s höjdrodertrim havererade v.30  p.g.a. slitage. Lars-Åke renoverade. 7. SSFK kommer inte att arrangera ”Segelflygets dag” . Det blir något liknande vid ett annat tillfälle.

Övriga frågor

1. Bo-Lennart anmälde att landningstävling hålls i oktober. Två ASK skall användas.

2. Peder har överlämnat FLARM-utrustningen till helikopterföretaget Scandinavia Air Ambulance.

3. Det skall göras ett flödesschema på allt arbete som utförs i klubben.

 

Medlemmar som önskar en kopia av denna eller tidigare styrelseprotokoll kan kontakta  sekreteraren eller kansliet.

Sekreteraren

Skribent: Peter Biltz
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms SFK - Flygsport
Box 888
10137 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info