Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 12 2014-12-11

24 JAN 2015 17:45
Några notater från Styrelsemötet i December, webgruppen ber om ursökt för försenad publicering.
  • Uppdaterad: 13 MAJ 2015 00:23

Några av de punkter som avhandlades:

 

Inköp av fallskärmar

Jan Rehn redogör för vad som behöver göras.

BESLUT: Styrelsen bifaller underhåll av 3 skärmar i 2015 samt 2 skärmar 2016.

Förutom vanligt underhåll behöver höljen och selar behöver bytas.

 

Skicka kandidater till utbildning/vidareutbildning på Ålleberg

Thomas Rahm informerar att det inte finns någon lärarkandidat i år. Det finns behov av VA och IMC lärare. Förslag är att utnyttja Ålleberg för dessa kurser.

BESLUT: Thomas Rahm söker lärarkandidater för framtida utbildning.

 

Tillsättande av WebMaster som leder webb-gruppen och arbetet med att göra

 våra hemsidor mer överskådliga och användarvänliga

BESLUT: Johan Schagerström antar rollen som WebMaster för detta.

 

Förslag hur vi ska införa årsplanering i styrelsens arbete.

Hans Andersson informerar om den kalender som finns tillgänglig nu.

BESLUT: Alla styrelsemedlemmar uppmanas att skriva in sitt bidrag i kalendern.

Hans Anderson redovisar resultatet vid styrelsemötet i januari 2015.

 

Utse en LOK ansvarig

BESLUT: Hans Andersson och Thomas Rahm utreder och återkommer om det är ”lönt” att ta fram en LOK ansvarig.

 

Besluta om att fortsätta test ”SMS-grupp”, den teknik jag ser vi kan använda för bättre o snabbare kommunikation inom styrelsen

BESLUT: Vi fortsätter testet och avgör senare om det skall permanentas och utvecklas.

 

Konvertering av behörigheter/certifikat enligt nya EASA-regler:

BESLUT: Magnus Forslund ordnar hantering för att aktivt meddela och hjälpa medlemmar med konverteringen. Lars-Åke Gustafsson åtar sig att vara medhjälpare.

 

Motioner till Segelflygets förbundsmöte inskickade från Avesta SFK och Uppsala FK

Om förslaget inte antas av Segelflyget kommer SSFK utreda den

BESLUT: Per Alvestig och Bo-Lennart Dahlström utreder frågan och lägger fram förslag till styrelsemötet i februari.

 

Funktionsansvariga och vice ansvariga för alla funktioner. Tank, bränsle, fält, klubbhus, segelflygletare osv.

BESLUT: Christer Bergquist och Weine Falk arbetar med att ta fram personer till arbetsgrupperna.

 

Diskutera Långtoras framtid

Åke Pettersson presenterade nuläget och det blev en allmän diskussion.

 

Christer Bergquist frågar om staturen på bogserplanen.

Lars-Åke Gustafsson informerar. CSB står i segelflyghangaren konserverad. Saknas lite arbete på bogserkopplingen. IYE där alla roderytor håller på att omdukas. Motorn i England.

 

Jan Rehn informerar om segelflygplanen.

Vi ligger bra till. LS6:an hos Pyls för 3000 timmars översyn. Inga stora reparationer.

Kopplinen på UPZ skall bytas. Startar byggdagarna i januari. 2 plan till Ottsjö lägret.

Alla plan ARC granskade.

 

 

Medlemmar som önskar en kopia av denna eller tidigare styrelseprotokoll kan kontakta sekreteraren eller kansliet.

Sekreteraren

Skribent: Gloria

Postadress:
Stockholms SFK - Flygsport
Box 888
10137 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info